01 - 10 - 2016

[Cuộc Thi Sáng Tạo Clip: THVTY 2016 - Vòng 1, 2] - Bảo Hiểm Nhân Thọ - Bảo Việt - Nhóm PVT

THVTY - Vòng 1, 2 - Bảo Hiểm Nhân Thọ - Bảo Việt

1. Lê Hoài Vĩnh Phát
Trường đại học Tài chính – Marketing


2. Nguyễn Ngọc Tuấn
Trường đại học Tài chính – Marketing

BẢO HIỂM NHÂN THỌ - BẢO VIỆT


Như chúng mỗi chúng ta, ai cũng biết rằng bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với xã hội như là huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước, hơn nữa, giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời.


Ngoài ra đối với cá nhân và gia đình thì khi tham gia bảo hiểm nhân thọ là có được sự an tâm vì khách hàng sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp rui ro như bị tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập. Chính vì điều này, bảo hiểm nhân thọ đã góp phần ổn định cuộc sống gia đình.


Với sứ mệnh là bảo đảm lợi ích Việt là sứ mệnh và mục tiêu của Bảo Việt Nhân Thọ. Bảo Việt luôn sát cánh cùng Quý khách hàng để xây dựng một cuộc sống an lành và thịnh vượng thông qua những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và cam kết tạo ra những giá trị cao nhất cho các đối tác, cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng.


Tầm nhìn của Bảo Việt là trờ thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tin cậy, thân thiện và chuyên nghiệp.


Triết lý kinh doanh của Bảo Việt:

  • Khách hàng là trung tâm: Dự đoán trước những mối quan tâm của khách hàng, đáp ứng hơn cả những gì khách hàng mong đợi.
  • Con người là tài sản vô giá: Kiến thức, kỹ năng, và thái độ được hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh.
  • Phát triển bền vững: Hành động luôn dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng, và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia lợi ích trước mắt phải đi đôi với lợi ích lâu dài.
  • Trách nhiệm với cộng đồng: Sự phát triển của Bảo Việt Nhân Thọ luôn gắn liền với các hoạt từ thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đóng góp tích cực vào sự bình an, sự thịnh vượng của cộng đồng.
bmg