[MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing [MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing

[MT57] 5 WHY cùng Digital Marketing

07 - 10 - 2015
Marketer Talkshow 57: 5 WHY cùng Digital Marketing – Méo mó, có hơn không?  

Với mong muốn mang đến một góc nhìn rõ ràng hơn về vùng đất Digital mới mẻ, mở ra một không gian cho những người yêu thích thế giới Digital marketing (DM) được lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ những thắc mắc trong việc sử dụng các công cụ DM, Học viện Quốc tế BMG phối hợp cùng Trang Thông tin Điện tử Marketervietnam.vn tổ chức Marketer Talkshow 57: 5 WHY cùng Digital Marketing – Méo mó, có hơn không?    

bmg