Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014 Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014

Lễ Tri Ân Thầy Cô Và Lễ Tốt Nghiệp 2014

16 - 11 - 2014
Sáng chủ nhật 16/11/2014 vừa qua, Học viện Quốc tế BMG đã tổ chức buổi lễ Tri Ân Thầy Cô nhân ngày 20-11 và Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp cho Học viên tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (Q.Tân Bình)  

 

Tham khảo Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp tại BMG. 

bmg