07 - 05 - 2018

Ngày nay, nhiều bạn trẻ đổ xô đi học Marketing vì trong đầu luôn suy nghĩ Marketing là nghề “việc nhàn lương cao”, ngồi nghĩ vẫn vơ mà kiếm bạc triệu, đơn giản vì bạn chỉ nhìn được phần nổi của tảng băng chìm mà chưa thật sự hiểu được công việc thực th

7 Nhiệm Vụ Của Một Người Làm Marketing.

  1. Brand Key/ Brand Plan/ Brand Vision (Định vị thương hiệu)

Hoạch định chiến lược định vị, cốt lõi thương hiệu. Xây dựng tầm nhìn của thương hiệu trong dài hạn và kế hoạch Marketing hàng năm.

  1. Brand Communication & Activation (Tăng trưởng qua truyền thông và kích hoạt)

Chịu trách nhiệm truyền thông, kích hoạt thương hiệu sản phẩm ngoài thị trường để giúp nhãn hàng tăng trưởng hàng năm.

  1. Brand Inovation ( Tăng trưởng thông qua phát triển sản phẩm mới)

Người làm Marketing còn phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng thông qua việc đổi mới và phát triển sản phẩm mới.

  1. Brand Equity ( Tài sản thương hiệu)

Đảm bảo sức khỏe của thương hiệu ( Brand Health) qua các chỉ số nhận biết, dùng thử, mức độ dùng thường xuyên và các chỉ số ở đặc tính thương hiệu cốt lõi.

  1. Brand Sales (Doanh số bán)

Marketing không những phải đạt chỉ tiêu về doanh số hàng năm mà còn phải đạt mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường. Bởi nếu không đặt được mức tăng trưởng cao bạn sẽ không đạt được trách nhiệm thứ 6 đó là chính là thị phần

  1. Brand Share ( Thị phần)

Tăng trưởng nhanh hơn ngành hàng là đều cốt lõi để tăng thị phần. Đồng thời một nhãn hàng luôn hướng đến mục tiêu là số 1 thị phần.

  1. Brand Profit & Loss ( Lợi nhuận)

Người làm Marketing phải xem xét chi phí sản xuất, nguyên liệu đầu vào, chi phí bán hàng để đảm bảo mức lợi nhuận ổn định theo mức mong muốn.

Vậy nên Marketing không phải là “Việc nhàn, lương cao”. Nếu bạn có đang có mong muốn theo đuổi ngành này thì đều đầu tiên hãy chấn chỉnh lại những suy nghĩ của bản thân và tích lũy cho mình thật nhiều kiến thức để có thể xuyên suốt được tất cả 7 nhiệm vụ mà một Marketer cần thực hiện.

Nếu bạn vẫn đang bối rối không biết bắt đầu từ đâu: APM_Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

Khóa học sẽ giúp bạn có những kiến thức vững chắc để có thể hoàn thành 7 nhiệm vụ của một người làm Mareketing nhé.

BMG Business Trainning _Yêu Marketing

 

bmg