14 - 08 - 2015

Trong từng phương pháp luôn tồn tại ưu-hạn nhất định khiến việc tiếp thu của người học gặp nhiều cản trở do đó Ban Kiểm định chất lượng đào tạo của Học viện Quốc tế BMG đã cho ra đời phương pháp BMG’ ITP.

Phương pháp đào tạo ITP tại BMG

 Với quan điểm đào tạo thực tiễn, cùng tinh thần “cho cần câu, không cho cá”, BMG luôn bắt đầu việc đào tạo từ nhu cầu của từng học viên.

Phuong-phap-dao-tao-itp

Kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp (*)

Từ nền tảng của người học (tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học), BMG sẽ tư vấn ngành học phù hợp như Kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Nhân sự,… dựa trên mục tiêu học tập và định hướng phát triển nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển lộ trình nghề nghiệp của mỗi cá nhân, được tìm hiểu thông qua bảng kế hoạch học tập do BMG xây dựng.

Trong từng phương pháp luôn tồn tại ưu-hạn nhất định khiến việc tiếp thu của người học gặp nhiều cản trở do đó Ban Kiểm định chất lượng đào tạo của Học viện Quốc tế BMG đã cho ra đời phương pháp BMG’ ITP.

Đây là kết quả của quá trình đúc kết kinh nghiệm triển khai thực tế đào tạo và tư vấn nhiều năm với các doanh nghiệp, cùng kinh nghiệm làm việc chuyên sâu tại thị trường Việt Nam. BMG’ ITP là một hệ thống tương tác qua lại liên tục và bền vững, góp phần hỗ trợ tốt nhất cho học viên BMG được xây dựng trên tiêu chí Học thực tiễn – Làm chuyên nghiệp bao gồm:

 

 

bmg