01 - 09 - 2015

Với quan điểm đào tạo thực tiễn, cùng tinh thần “cho cần câu, không cho cá”, BMG luôn bắt đầu việc đào tạo từ nhu cầu của từng học viên. 

Giới thiệu về phương pháp đào tạo ITP

ITP –là gì?

ITP (Interactive Training Program) là phương pháp đào tạo dựa trên nguyên tắc về lý thuyết học tập của người trưởng thành, tạo điều kiện cho người học tiếp thu tốt hơn.

Nguyên tắc lý thuyết học tập của người trưởng thành:

Người trưởng thành xử lý các thông tin một cách hiệu quả nhất khi làm việc để giải quyết vấn đề của mình, thực hiện các bài tập thực tế.

phuong-phap-ITP

Nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy, việc đào tạo kém hiệu quả nhất khi các thông tin được tiếp nhận một cách thụ động, trong các bài giảng hoặc bài thuyết trình. Người học nhớ 20% những gì được nghe, 40% nếu kết hợp nghe và nhìn. Và khi chúng ta sử dụng các thông tin và phân tích, phản biện sau đó ngay lập tức áp dụng các kiến thức trong thực tế thì khả năng ghi nhớ lên đến 80%.

Hiện nay, về việc tiếp nhận kiến thức có 3 nhóm tiếp cận phổ biến:

  • Nghe (Hearing Style): những người tiếp nhận thông tin chủ yếu dựa vào những gì họ nghe thấy, thường không ghi chép, thích trò chuyện, tham gia thảo luận và hỏi đáp.
  • Thấy (Visual Style): những người có phong cách tiếp nhận thông tin thông qua thị giác, thường thích ghi chép. Phương pháp tốt nhất cho người học thuộc nhóm này là sử dụng video, slide, hình ảnh, biểu đồ, dụng cụ trực quan, bản đồ nhằm trình bày cụ thể những gì được chia sẻ.
  • Trải nghiệm (Experiential Style): những người học tiếp nhận thông tin thông qua trải nghiệm trực tiếp, thường không học tập theo hệ thống. Phương pháp tốt nhất cho những người tham gia là những bài tập thực tế như đóng vai hoặc các bài tập nhóm.

 

bmg