Sắp khai giảng

Sales Audit dành cho hàng tiêu dùng

.....
Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

29 - 06 - 2017

Tối

3-5-7

05 tháng

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

18,000,000 VNĐ

PR - Event

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

29 - 06 - 2017

Tối

3-5-7

02 tháng 02 tuần

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

12,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

27 - 06 - 2017

Tối

3-5-7

04 tháng

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

15,000,000 VNĐ

Thực hành Facebook Marketing & Google Adwords (cấp tốc)

Cơ sở Lê Hồng Phong

29 - 07 - 2017

Tối

3-5-7

01 tháng

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

10,000,000 VNĐ

Bán hàng

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

29 - 07 - 2017

Tối

3-5-7

2 tháng

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

10,000,000 VNĐ

Sales Audit dành cho hàng tiêu dùng

24 - 06 - 2017

Cả ngày

T7 - CN

02 ngày (12 giờ)

Ưu đãi khi đăng ký trong tháng 6

4,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

26 - 06 - 2017

Tối

2-4-6

04 tháng

Ưu đãi 2.000.000 VND, cơ hội nhận Macbook

16,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

Cơ sở Lê Hồng Phong

03 - 06 - 2017

Cả ngày

Thứ 7

01 ngày (06 giờ)

Ưu đãi khi đăng ký trong tháng 6

3,000,000 VNĐ

bmg