Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

26 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

05 tháng

Ưu đãi đặc biệt tháng 5

15,000,000 VNĐ

Tối ưu hóa giải pháp Trade Marketing

Cơ sở Lê Hồng Phong

29 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

10 buổi (30 giờ)

Ưu đãi đặc biệt tháng 5

8,000,000 VNĐ

PR - Event

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

19 - 06 - 2017

Tối

2-4-6

02 tháng

Đăng kí sớm nhận ưu đãi

9,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

31 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

2.5 tháng

Ưu đãi đặc biệt tháng 5

11,000,000 VNĐ

Thực hành Facebook Marketing & Google Adwords

Cơ sở Lê Hồng Phong

28 - 06 - 2017

Tối

2-4-6

09 buổi (27 giờ)

Ưu đãi đặc biệt tháng 5

8,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

26 - 06 - 2017

Tối

2-4-6

3.5 tháng

Tặng vali cao cấp

13,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

Cơ sở Lê Hồng Phong

03 - 06 - 2017

Cả ngày

Thứ 7

01 ngày (06 giờ)

Số lượng có hạn

1,500,000 VNĐ

bmg