none

Sắp khai giảng

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

.....
Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

17 - 10 - 2017

Tối

3-5-7

05 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đăng ký đầu tiên

18,000,000 VNĐ

Tối ưu hóa giải pháp Trade Marketing (cấp tốc)

Cơ sở Lê Hồng Phong

10 - 10 - 2017

Tối

3-5-7

1 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đăng ký đầu tiên

10,000,000 VNĐ

PR - Event

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

18 - 09 - 2017

Tối

2-4-6

3 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đăng kí đầu tiên

12,000,000 VNĐ

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

27 - 10 - 2017

Tối

2-4-6

3 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đăng kí đầu tiên

12,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

09 - 09 - 2017

Tối

3-5-7

04 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đăng kí đầu tiên

15,000,000 VNĐ

Bán hàng

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

16 - 10 - 2017

Tối

2-4-6

2 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đăng ký đầu tiên

10,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

30 - 09 - 2017

Tối

3-5-7

04 tháng

Ưu đãi đặc biệt cho 20 học viên đầu tiên

16,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

Cơ sở Lê Hồng Phong

30 - 09 - 2017

Cả ngày

Thứ 7

01 ngày (06 giờ)

ưu đãi lên đến 30% học phí

3,000,000 VNĐ

bmg