Lịch khai giảng
Địa điểm
Chương trình học
Ngày học
Khoá học Địa điểm Ngày khai giảng Giờ học Ngày học Thời lượng Tuyển sinh Học phí

Marketing

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

26 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

120 giờ

17 Ghế

15,000,000 VNĐ

Trade Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

22 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

30 giờ

Còn 15 ghế

8,000,000 VNĐ

Giám Đốc Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

22 - 04 - 2017

Cả ngày

T7 - CN

36 giờ

Còn lại 15 ghế

9,000,000 VNĐ

Marketing cho Nhà hàng, Khách sạn, Catering (Horeca)

Cơ sở Lê Hồng Phong

06 - 05 - 2017

Cả ngày

T7 - CN

12 giờ

Còn 16 ghế

4,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

19 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

80 giờ

Còn 5 ghế

11,000,000 VNĐ

Thực hành Marketing Online trên Google và Facebook

Cơ sở Lê Hồng Phong

22 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

40 giờ

Còn 2 ghế

7,000,000 VNĐ

Bán hàng

Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh hàng năm (AOP)

Cơ sở Lê Hồng Phong

27 - 05 - 2017

Cả ngày

T7 - CN

12 giờ

Còn lại 15 ghế

3,000,000 VNĐ

Kỹ năng quản lý bán hàng kênh MT

Cơ sở Lê Hồng Phong

27 - 05 - 2017

Cả ngày

T7 - CN

12 giờ

Còn 15 ghế

4,000,000 VNĐ

Chuyên ngành Dược

Marketing Dược chuyên nghiệp

Cơ sở Lê Hồng Phong

26 - 05 - 2017

Tối

2-4-6

84 giờ

Còn 15 ghế

13,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

Cơ sở Lê Hồng Phong

20 - 05 - 2017

Cả ngày

Thứ 7

06 giờ

Còn 18 ghế

1,500,000 VNĐ

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả

Cơ sở Lê Hồng Phong

27 - 05 - 2017

Cả ngày

T7 - CN

12 giờ

Còn 15 ghế

3,000,000 VNĐ

Khóa học quốc tế

Marketing Level 3 (LCCI)

Cơ sở Lê Hồng Phong

16 - 05 - 2017

Tối

3-5-7

120 giờ

n/a

16,000,000 VNĐ

Public Relations Level 3 (LCCI)

Cơ sở Lê Hồng Phong

16 - 05 - 2017

Tối

3-5-7

72 giờ

n/a

12,000,000 VNĐ

Selling and Sales Management (LCCI)

Cơ sở Lê Hồng Phong

16 - 05 - 2017

Tối

3-5-7

48 giờ

n/a

10,000,000 VNĐ

bmg