Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực

Description

KHÓ KHĂN CỦA MỘT NGƯỜI NHÂN SỰ GẶP PHẢI.

 

  • Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ
  • Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực
  • Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp
  • Tìm kiếm và phát triển nhân tài

  Hệ thống hóa quy trình chuẩn kiến thức nhân sự
  Dễ dàng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu, công việc              
  Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công tác
  Đo lường và Tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên  
  Đánh giá nhân viên khoa học và nhiều chiều

   Bảo hành khóa học trọn đời
   Tham gia Talkshow miễn phí với các chuyên gia mỗi tháng     
   Giáo trình giảng dạy theo phương pháp nước ngoài 
   Được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp
   Được giới thiệu việc làm tại các công ty lớn

 

 

 

Xây dựng hệ thống các chức danh

Xác định cơ cấu tổ chức

Xây dựng khung năng lực dựa trên hệ thống chức danh

Đọc hiểu mô tả công việc của từng chức danh.

 

Xây dựng từ điển năng lực

 

Xây dựng từ điển năng lực quản lý

Xây dựng từ điển năng lực chuyên môn

Xây dựng từ điển năng lực bổ trợ

Xây dựng từ điển năng lực chung

Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực

 

 

Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí

Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý, không quản lý

Xác định cấp độ năng lực cho từng vị trí chức danh.

Xác định mức độ quan trọng của từng năng lực cho từng chức danh

Xác định điểm chuẩn năng lực cho từng vị trí.

 

Đánh giá năng lực từng cá nhân

Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực (bài test, phỏng vấn...).

Phương pháp triển khai đánh giá năng lực cá nhân.

Cập nhật số liệu lên phần mềm đánh giá năng lực.

Phân tích dữ liệu đánh giá năng lực

 
 
 
 

 
 

 
Giờ học: 8h30 - 16h30
Ngày học: Thứ 7 - CN
 
 

bmg