Tuyển dụng & đào tạo hiệu quả

Tuyển dụng & đào tạo hiệu quả

KHÓ KHĂN CỦA MỘT NGƯỜI NHÂN SỰ GẶP PHẢI.

 

  • Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ
  • Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực
  • Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp
  • Tìm kiếm và phát triển nhân tài

  Hệ thống hóa quy trình chuẩn kiến thức nhân sự
  Dễ dàng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu, công việc              
  Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công tác
  Đo lường và Tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên  
  Đánh giá nhân viên khoa học và nhiều chiều

   Bảo hành khóa học trọn đời
   Tham gia Talkshow miễn phí với các chuyên gia mỗi tháng     
   Giáo trình giảng dạy theo phương pháp nước ngoài 
   Được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp
   Được giới thiệu việc làm tại các công ty lớn

 

 

Kỹ năng tuyển dụng nhân sự

Hiểu quy trình tuyển dụng .

Phương pháp lựa chọn ứng viên.

Quy trình tuyển dụng.

 

 

Kỹ năng phỏng vấn

Trong Cuộc Phỏng Vấn.

Phương pháp xây dựng các câu hỏi phỏng vấn ứng viên.

Các loại phương pháp phỏng vấn.

Đặt câu hỏi để xác định đúng khả năng thật sự của ứng viên.

Thu thập thông tin theo mô hình STAR (Situation/ Task – Action – Result).

Tìm nhân viên biết “chung vai sát cánh”.

Lưu ý chuẩn bị những thông tin về công ty.

Lưu ý trong quá trình phỏng vấn.

Những vấn đề nên và không khi phỏng vấn.

Thể hiện hình ảnh công ty đối với ứng viên.

Những việc cần hỗ trợ ứng viên trong giai đoạn thử việc.

 

Kỹ năng xây dựng kế hoạch đào tạo

Tìm hiểu nhu cầu đào tạo của các phòng ban.

Lập kế hoạch đào tạo nội bộ.

Triển khai các chương trình đào tạo.

Đánh giá hiệu quả đào tạo.

 


 
 

 
 

 
Giờ học: 8h30 - 16h30
Ngày học: Thứ 7 - CN
 
 
 
 
 
 

bmg