Marketing

Học Marketing ở đâu tốt TPHCM? Khóa học Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp tại BMG - lớp học Marketing ngắn hạn, căn bản - sẽ là hành trang vô giá cho nghề Marketing của bạn

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Horeca_1.png

Marketing cho Nhà hàng, Khách sạn, Catering (Horeca)

06 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-11.png

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

26 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-12.png

Trade Marketing chuyên nghiệp

22 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-13.png

Giám Đốc Marketing chuyên nghiệp

22 - 04 - 2017
bmg