Chuyên ngành Dược

BMG là trung tâm thường xuyên tổ chức các lớp chuyên ngành dược

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-21.png

Marketing Dược chuyên nghiệp

26 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/Tri%CC%80nh%20du%CC%9Bo%CC%9B%CC%A3c%20vie%CC%82n%20chuye%CC%82n%20nghie%CC%A3%CC%82p/MRC.png

Trình dược viên chuyên nghiệp

24 - 05 - 2017
bmg