C&B - Chính sách lương thưởng

C&B - Chính sách lương thưởng

KHÓ KHĂN CỦA MỘT NGƯỜI NHÂN SỰ GẶP PHẢI.

 

  • Gặp phải những phàn nàn về chính sách lương, thưởng, đãi ngộ
  • Dư thừa và thiếu hụt nguồn nhân lực
  • Hài hoà các mối quan hệ nội bộ phức tạp
  • Tìm kiếm và phát triển nhân tài

  Hệ thống hóa quy trình chuẩn kiến thức nhân sự
  Dễ dàng quản lý tiến độ thực hiện mục tiêu, công việc              
  Quản lý mục tiêu cho từng vị trí công tác
  Đo lường và Tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên  
  Đánh giá nhân viên khoa học và nhiều chiều

   Bảo hành khóa học trọn đời
   Tham gia Talkshow miễn phí với các chuyên gia mỗi tháng     
   Giáo trình giảng dạy theo phương pháp nước ngoài 
   Được thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp
   Được giới thiệu việc làm tại các công ty lớn

 

 

Các phương pháp tính lương và xây dựng các chế độ chính sách (C&B) 

Các hình thức chấm công và trả lương.

Xây dựng các chính sách phúc lợi dành cho người lao động.

Xây dựng bảng lương và theo dõi quỹ lương hàng tháng.

Thực hành: Lập Bảng tính lương hàng tháng (chấm công, tính lương, chế độ, khai báo bảo hiểm, …).

 

Phương pháp lương 3P

Tổng quan về phương pháp lương 3P.

Phân tích quy trình xây dựng lương 3P.

Phương pháp xây dựng lương theo vị trí P1 – Position.

Phương pháp xây dựng lương theo vị trí P2 – Person.

Phương pháp xây dựng lương theo vị trí P3 – Performance.

Phối hợp 3P trong hệ thống lương.

Thực hành xây dựng lương 3P.

 

   

 

 
 

 
 

 
Giờ học: 8h30 - 16h30
Ngày học: Thứ 7 - CN
 
 

bmg