17 - 07 - 2015

Hỗ trợ học viên khi học tại BMG

Lợi ích học viên

8 hỗ trợ học viên khi học tại BMG

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều sự hỗ trợ sau đây từ BMG khi trở thành học viên chính thức

Ưu đãi học phí: Ưu đãi học phí cho những bạn khó khăn về tài chính.

Nhận học bổng: Dành cho học viên xuất sắc của BMG, sinh viên giỏi của các Trường đại học trong nước.

Tham gia học trực tuyến: Ưu đãi học phí khi học viên tham gia những khoá học trực tuyến của Ulearn.vn

Đối thoại Doanh nghiệp: Tham gia giao lưu trực tiếp với những Giám đốc các doanh nghiệp thành đạt.

Giao lưu kinh doanh: tham gia chương trình giao lưu kinh doanh và tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp.

Sinh hoạt CLB Marketer Vietnam:  tham gia các hoạt động do CLB Marketer Vietnam tổ chức

Kiểm tra kiến thức tại Trung tâm khảo thí BMG: được tham gia các buổi test kiến thức để có giấy xác nhận trình độ chuyên môn gởi cho nhà tuyển dụng.

Huấn luyện kỹ năng tìm việc: BMG huấn luyện kỹ năng tìm việc, đồng thời liên kết với doanh nghiệp để tạo cơ hội nghề nghiệp cho học viên.

 

bmg