Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 15

2015

Phạm Thị Minh Trang

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 15

2015

Đoàn Thị Thu Hà

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 15

2015

Nguyễn Hoàng Phi

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 15

2015

Nguyễn Hoàng Khôn

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 15

2015

Mai Thị Mỹ Linh

Giám đốc PR chuyên nghiệp

PRM 05

2015

Hồ Kim Uyên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Dương Thị Xuân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Chu Thị Thương

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Trần Bảo Trân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Nguyễn Thị Mộng Vân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Trần Thị Thu Trang

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Phạm Thế Quyền

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Lê Quỳnh Như

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Nguyễn Phương Khanh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Ngô Thị Thảo Hương

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Mai Thị Mỹ Linh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lê Thị Trường An

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Trần Thị Lan Chi

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lưu Kiều Yến Nga

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Ngô Thị Thu Hồng

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lê Thụy Thanh Vy

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Thị Hương Giang

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Võ Đặng Bảo Trâm

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Nhị Phương Nguyên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lê Thị Mai Hồng

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Thị Phương Yên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Trần Khánh Vy

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lâm Kiều Trinh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Trần Thanh Trí

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

bmg