Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Nguyễn Chí Thành

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Nguyễn Thế Bình

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Đoàn Mạnh Tùng

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Võ Thị Thanh Trúc

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Trần Thị Trúc Quỳnh

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Nguyễn Văn Lợi

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Lê Nguyễn Thảo Giang

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Phạm Thị Sương Trinh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Nguyễn Thanh Thùy Nhi

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Duy Phúc

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Huỳnh Anh Tú

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Nguyễn Trần Ngọc Thủy

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Thái Khánh Vân

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Nguyễn Anh Thư

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Hương Duyên

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Trần Văn Quyết

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Đặng Thị Ngọc Hồng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Phạm Anh Dũng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Huỳnh Ngọc Phương Thy

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Lê Hoàng Phương Uyên

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Phùng Thị Sen Trà

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Trần Anh Thư

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Lưu Huệ Phương

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Trần Phú

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Chung Yến Nhi

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Phạm Bảo Ngọc

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Phạm Thị Thu Ngân

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

bmg