Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Lê Thị Kiều Oanh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Nguyễn Lê Phương Ngọc

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Nguyễn Thị Thanh Nga

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Lâm Đạo Hoàng Nam

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Tô Ngọc Thanh Trúc

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Trần Thị Thúy Nga

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Trang Nguyễn Anh Phương

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Lê Thanh Phong

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Bùi Minh Nguyệt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Phạm Minh Nguyệt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Nguyễn Chí Thành

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Nguyễn Thế Bình

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Đoàn Mạnh Tùng

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Võ Thị Thanh Trúc

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Trần Thị Trúc Quỳnh

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Nguyễn Văn Lợi

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Lê Nguyễn Thảo Giang

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

Phạm Thị Sương Trinh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Nguyễn Thanh Thùy Nhi

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Duy Phúc

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Huỳnh Anh Tú

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Nguyễn Trần Ngọc Thủy

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Thái Khánh Vân

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Nguyễn Anh Thư

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 79

2018

Lê Hương Duyên

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Trần Văn Quyết

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Đặng Thị Ngọc Hồng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

bmg