Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Đặng Thị Ngọc Hồng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Phạm Anh Dũng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 77

2018

Huỳnh Ngọc Phương Thy

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Lê Hoàng Phương Uyên

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Phùng Thị Sen Trà

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Trần Anh Thư

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Lưu Huệ Phương

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Trần Phú

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Chung Yến Nhi

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Phạm Bảo Ngọc

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Phạm Thị Thu Ngân

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

EPC 23

2017

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Mai Thị Như Ý

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Vương Trần Mỹ Phương

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Đoàn Thị Huyền Trang

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Nguyễn Hồ Thanh Uyên

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Phạm Thị Hà Thu

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Nguyễn Hoàng Thân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Lê Minh Tân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Nguyễn Thu Phương

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Trần Thị Thùy Linh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Phạm Thị Kim Lê

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Phạm Thái Hưng

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Lê Long Đỉnh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Võ Ngọc Thiên Ân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 21

2017

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 20

2017

Nguyễn Thảo Vân

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 68

2017

Trần Thanh Vũ

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 68

2017

bmg