Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Lê Anh Khoa

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Lê Tất Mai Quỳnh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Trần Thị Minh Thư

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Lê Quang Đạt

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Võ Thị Thùy Trang

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Huỳnh Tấn Lực

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Lê Thị Hoài Thanh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Nguyễn Thị Tú

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Lê Nhật Trường

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Bùi Thu Trang

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Nguyễn Ngọc Trâm

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Dương Quang Lộc

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Lê Nhật Khang

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Lương Thị Hiền

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Nguyễn Đông Âu

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 73

2017

Nguyễn Lượng Ánh Tuyết

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Lê Văn Thành

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Bùi Anh Đức

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Đỗ Kim Châm

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Trần Thị Ngọc Hà

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Trần Huy Bình

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Huỳnh Thanh Tùng

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Hồ Thị Thanh Hằng

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Kiều Quỳnh Mai

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Phan Thiên Phúc

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Phạm Đức Huy

Trade Marketing chuyên nghiệp

TMC 12

2016

Đỗ Thị Thùy Vân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Trần Thị Thu Thảo

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Đỗ Minh Lộc

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Đinh Đình Hiếu

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

bmg