Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Đào Thị Thu Hằng

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Lâm Tiến Đạt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Võ Chí Tâm

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Bùi Thụy Quỳnh Như

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Nguyễn Thị Bích Vy

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Nguyễn Thanh Thảo

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Trương Thị Quỳnh Nga

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Hà Hoài Nam

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Phạm Thị Lộc

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Phạm Thị Tương Lai

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Phan Lê Minh Khôi

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Nguyễn Ngọc Huy

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Võ Đình Đạt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Nguyễn Lưu Bảo Duy

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Lê Quang Duy

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 72

2018

Trương Mỹ Tiên

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Lê Thị Thu Sương

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Lê Hồng Uyên Vi

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Dương Vũ Mạnh Quân

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Lê Minh Nhựt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Huỳnh Thị Hường

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Nguyễn Khánh Huy

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Dương Minh Hoàng

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Lưu Huyền Đức

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Phạm Nhật Anh

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 71

2018

Lê Hữu Tài

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Lê Hoàng Kim Khánh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Trần Xuân Thanh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Phạm Nguyễn Thanh Tâm

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

bmg