Giảng viên BMG

Hầu hết các cán bộ giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, nhà trường còn mời các giáo viên thỉnh giảng ưu tú từ các trường đại học uy tín trên cả nước.

Thạc Sỹ Nguyễn Duy Kha

Nguyên Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc (FS) tại Fonterra Brands Vietnam

Ông Nguyễn Duy Kha tốt nghiệp Thạc sĩ (MBA) Đại Học Quản Trị Kinh Doanh Paris- Cộng Hòa Pháp, chuyên ngành Quản trị chiến lược....

ThS. Nguyễn Thanh Tân

Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế, CT HĐQT Công ty CP Quốc tế BMG

Hiện nay Ông đang là Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế, Phó Tổng Giám Đốc của Business Management Group (BMG)...

ThS. Lý Thái Bảo

Project Marketing Director tại Business Training

Ông Lý Thái Bảo tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học New South Wales-Australia. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing...

Thạc Sỹ Lê Ngọc Trâm

Non-medical Healthcare Operation Manager tại MD24 INC. - AZ, USA

Cô Lê Ngọc Trâm tốt nghiệp Thạc Sỹ tại Trường Đại Học Oxford của Anh, với hơn 17 năm kinh nghiệm chuyên ngành Dịch vụ...

ThS. Hồ Thị Thanh Vân

Franchise Head - Novartis Pharma

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội và được đào tạo Cao học chuyên ngành Marketing.Management...

Thạc sỹ Phan Thị Trúc

Thạc sỹ Phan Thị Trúc - Head of Product tại Vietnam Investment Group

Bà Phan Thị Trúc tốt nghiệp Thạc sĩ (MBA) Đại học Northampton – Anh Quốc, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hiện Bà đang đảm...

Thạc Sỹ Nguyễn Thành Danh

General Manager - Besins Healthcare (France) tại Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Danh hoàn thành MBA Maastricht Program- Maastricht University- Netherlands,......

ThS. Trần Khánh Tùng

Business Director tại Bao Bì Tân Việt Quốc

Thạc sỹ Trần Khánh Tùng hiện đang giữ vị trí Business Director tại Bao Bì Tân Việt Quốc ...

ThS. Nguyễn Văn Ngoan

Managing Director - Cum Head of Marketing

Ông Ngoan hoàn tất chương trình MBA của Mỹ năm ông 27 tuổi, Ông là một Chuyên gia thương hiệu - kinh doanh....

Nguyễn Thị Thu Hồng

C.E.O MOCO EVENT

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng: “Sứ mệnh cũng lớn như định mệnh: đam mê nghề tổ chức sự kiện”......

bmg