Giảng viên BMG

Hầu hết các cán bộ giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, nhà trường còn mời các giáo viên thỉnh giảng ưu tú từ các trường đại học uy tín trên cả nước.

Hạ Minh Phúc

Former Shopper Marketing Manager - Diageo

Ông Hạ Minh Phúc đã có hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực Sales và Trade Marketing tại các công ty đa quốc gia...

Thạc sỹ Trần Vũ Phương Hồng Diễm

Marketing Manager của công ty Suntory Pepsico

Giảng viên Trần Vũ Phương Hồng Diễm đã Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kinh Doanh tại ĐH Queensland (Úc) và hiện đảm nhận vị...

bmg