08 - 05 - 2017

Vị trí công việc: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự. Số lượng tuyển dụng: 01

BrainMark - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

 Vị trí công việc: Trưởng phòng  Hành chính Nhân sự

 Số lượng tuyển dụng: 01

 Mô tả Công việc:

 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng..
 • Xây dựng hệ thống quản lý.
 • Xây dựng quy trình, quy đinh, quy chế, mô tả công việc…
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…  Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
 • Tham gia các dự án về nhân sự
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi ứng viên tham gia phỏng vấn
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 Yêu cầu Công Việc:

 •  Nam,Nữ (  tuổi từ 30-40 )
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự.
 • Có khả năng chịu áp lực công việc cao
 • Có khả năng thuyết trình, đào tạo và huấn luyện
 • Thành thạo Microsoft Office
 • Ưu tiên CV ứng viên có ảnh đính kèm

 Quyền lợi :

 • Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
 • Các hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch, quan tâm, khám sức khỏe cho nhân viên hằng năm

Mức lương: 10 – 16 triệu

Hồ sơ nộp về:

bmg