Cảm nhận học viên

/FINAL%20VI%20SAO%20CHON%20BMG/Cam%20Nhan%20Hoc%20Vien/anh-vu.jpg
Sau một thời gian tìm hiểu và lựa chọn ở một số trung tâm, tôi nghĩ tôi đã quyết định đúng khi đầu tư thời gian học tập và chi phí lớp học PR tại BMG...

Đặng Trần Lê Vũ - Địa ốc An Nhân

/FINAL%20VI%20SAO%20CHON%20BMG/Cam%20Nhan%20Hoc%20Vien/nguuyen-rin.jpg
Tôi là sinh viên của Trường ĐH Marketing, để có việc làm như mong đợi tôi đã đăng ký khoá học Marketing chuyên nghiệp của BMG...

Nguyễn Rin - SVĐH Marketing

/FINAL%20VI%20SAO%20CHON%20BMG/Cam%20Nhan%20Hoc%20Vien/thu-huyen.jpg
Tôi là học viên đã học khoá Digital Marketing chuyên nghiệp tại trường BMG. Khoá học PR tôi rất yêu thích. Tôi ngưỡng mộ những giảng viên trẻ, năng động và có kiến thức thực tiễn.

Trần Thu Huyên - Công ty Uniworks.vn

/FINAL%20VI%20SAO%20CHON%20BMG/Cam%20Nhan%20Hoc%20Vien/hong-mo.jpg
Những suy nghĩ và câu hỏi của tôi được giảng viên BMG trả lời một cách thật đơn giản và dễ áp dụng. Với cách giảng và ví dụ minh hoạ thực tiễn, bây giờ tôi không còn ngại nữa khi nộp đơn vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Nguyễn Thị Hồng Mơ - SV Mỹ Thuật

/FINAL%20VI%20SAO%20CHON%20BMG/Cam%20Nhan%20Hoc%20Vien/thuy-chi.jpg
Dù không quy mô hoành tráng, nhưng cách tiếp cận của Phòng giáo vụ BMG với học viên thật thân thiện, tôi rất hài lòng với cách làm việc này.

Nguyễn Thái Thùy Chi - Cty Quảng cáo TK

bmg