30 - 11 - -0001

Business Management Group là nhóm công ty tư vấn, đào tạo, truyền thông với sứ mạng cung cấp các giải pháp tạo ra sức sống mới cho thương hiệu.

Business Management Group

Business Management Group là nhóm công ty tư vấn, đào tạo, truyền thông với sứ mạng cung cấp các giải pháp tạo ra sức sống mới cho thương hiệu. Ra đời từ năm 1999, với dịch vụ tận tâm và đội ngũ chuyên gia trải nghiệm, Business Management Group không ngừng phát triển và được khách hàng tín nhiệm. Đến nay các công ty thuộc Business Management Group đã trở thành những công ty tư vấn và đào tạo kinh doanh thực tiễn dẫn đầu tại Việt Nam.

 

Đơn vị thành viên của Business Management Group:

  • BrainMark - Tư vấn và huấn luyện doanh nghiệp.
  • BMG International Education - Đào tạo PR, Marketing, Kinh doanh.
  • Ulearn.vn - Đào tạo trực tuyến PR, Marketing, Kinh doanh.
  • Viện Quản trị Quốc tế - Tư vấn các dự án phát triển thương hiệu địa phương.
  • Innoland - Tư vấn và huấn luyện Bất động sản.
  • PMA - Tư vấn và huấn luyện các doanh nghiệp dược phẩm.
  • BMG Testing Center - Trung tâm kiểm tra kiến thức Kinh doanh, PR, Marketing.
  • Huongnghiep.com.vn - Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.
  • Weshare - Thư viện trực tuyến chuyên ngành PR, Marketing, Kinh doanh.
  • Marketer Vietnam - Tạp chí của những người đam mê Marketing, Kinh doanh...
bmg