16 - 07 - 2015

BrainMark Consulting & Training là công ty tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực phát triển Thương hiệu, Marketing. Với BrainMark, Marketing có nghĩa là biết hứa và biết làm

BrainMark Consulting & Training

BrainMark Consulting & Training là công ty tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực phát triển Thương hiệu, Marketing. Với BrainMark, Marketing có nghĩa là biết hứa và biết làm. Lời hứa trong Marketing cần có kỹ thuật sáng tạo, tính nhạy cảm với nhu cầu khách hàng, và sau đó là việc làm của doanh nghiệp để khách hàng cảm thấy hài lòng khi họ tiếp cận với sản phẩm của doanh nghiệp. BrainMark mong muốn giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam hứa và làm chuyên nghiệp và hiệu quả. Hiện nay BrainMark hoạt động trong những lĩnh vực chuyên sâu như:

Tư vấn Marketing, cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện từ chiến lược Marketing đến các kế hoạch Marketing trong năm.

Huấn luyện Marketing, liên tục thực hiện các chương trình huấn luyện đội ngũ Marketing cho doanh nghiệp, nhằm phát huy tối đa khả năng làm việc của nhân viên Marketing, Branding, Sales...

Tư vấn Thương hiệu, nhận uỷ thác từ doanh nghiệp chức năng quản trị thương hiệu. Từ việc xây dựng, phát triển đến bảo vệ thương hiệu của khách hàng được BrainMark nhận uỷ thác thực hiện và báo cáo định kỳ cho chủ thương hiệu.Cho thuê Marketers, các chuyên gia của BrainMark sẽ đến hỗ trợ dự án Marketing cho các doanh nghiệp theo các hợp đồng thỏa thuận giữa BrainMark và doanh nghiệp, nhằm giúp triển khai các dự án hiệu quả vừa chuyển giao công nghệ và huấn luyện đội ngũ Marketing cho doanh nghiệp.

Giám sát triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, phát triển thương hiệu, và các dự án Marketing. Tìm kiếm đối tác và giám sát đối tác, các nhà cung ứng dịch vụ Marketing hiệu quả...

Đào tạo Marketing, hợp tác đào tạo nghề Marketing, Sales, PR, Nghiên cứu thị trường… với các trường đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước. Hiện nay các dự án đào tạo đã triển khai với nhiều khóa ngắn, trung và dài hạn.

bmg